Wróć

Przyroda w Wiciu

Wicie to wyjątkowa, mała miejscowość wypoczynkowa, położona w samym środku polskiego wybrzeża Bałtyku. Wieś położona jest na wschodnim brzegu jeziora Kopań będącego wraz z otaczającymi terenami przymorskimi Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Unikatowe i dzikie jezioro przymorskie oddziela od morza piaszczysta, miejscami bardzo wąska mierzeja, którą biegnie w stronę Darłówka piękny szlak rowerowy. Cykliści mogą cieszyć się jednoczesnym widokiem jeziora Kopań i Morza Bałtyckiego. W połowie drogi do Darłówka jezioro łączy się z morzem kanałem, a mieszające się słodkie i słone wody tworzą niezwykle złożony i unikalny ekosystemem.

Brzeg morski tworzą dobrze zachowane wydmy białe i szare, lasy nadmorskie, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy. Występują tu rzadkie w skali europejskiej rośliny - kruszczyk rdzawoczerwony i mikołajek nadmorski. W lesie nadmorskim od maja do lipca spacerującym turystom towarzyszy słodki zapach obficie kwitnącego wiciokrzewu pomorskiego. 

Okoliczne łąki i lasy są siedliskiem licznych zwierząt w tym ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natury 2000. Nad łąkami wokół Wicia podziwiać można krążące ptaki drapieżne wypatrujące swych ofiar w gąszczu traw i roślinności zielnej. Najczęściej wypatrzeć można myszołowa, pustułkę lub krogulca, ale i błotniaki stawowe, łąkowe oraz kanie rude. Więcej szczęścia wymaga spotkanie z jastrzębiem, bielikiem, orlikiem krzykliwym czy rybołowem. Całą dobę wokół rozlega się koncert dziesiątków gatunków ptaków. Wieczorami i o świcie można tu usłyszeć klangor żurawi, nocą słowika i derkacza, a skowronki cieszą swym świergotem przez cały dzień.

Wicie leży na trasie południowo bałtyckiego szlaku wędrówek ptaków. Wiosną i jesienią teren ten staje się miejscem intensywnej migracji ptaków ze Skandynawii, Zachodniej Syberii, Uralu oraz europejskiej środkowej części Federacji Rosyjskiej, na zimowiska obejmujące rejony od Europy Centralnej po Bliski Wschód i Afrykę.

Nad brzegiem jeziora Kopań prace prowadzili ornitolodzy z Akcji Bałtyckiej Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się badaniem wędrówek ptaków już przeszło 50 lat. Kilkaset metrów od Wicia można zobaczyć punkt badawczy prowadzony przez ornitologów z Akcji Wicie. W czasie przelotów pojawiają się tu masowo nie tylko drobne ptaki wróblowate, żurawie, gęsi, ale również ptaki drapieżne i sowy. Zimą jezioro Kopań staje się schronieniem dla wielu gatunków gęsi, kaczek i łabędzi. Dużą atrakcją są zimujące bieliki, krążące majestatycznie nad okolicą lub przesiadujące na lodzie gdy Bałtyk zamarza. Okoliczna fauna reprezentowana jest również przez wiele gatunków płazów (żaby brunatne i zielone, traszki zwyczajne, ropuchy szare), gadów (jaszczurka zwinka, zaskroniec) i ssaków (sarna, zając, lis, dzik, jeleń europejski). Więcej szczęścia potrzeba, żeby zobaczyć jedną z fok szarych pojawiających się na naszym odcinku wybrzeża.